Όσο πλησιάζουμε προς την πληρωμή, ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις παραγωγών, που θα λάβουν μειωμένα ποσά, αποκαλύπτονται.

Όσο πλησιάζουμε προς την πληρωμή, ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις παραγωγών, που θα λάβουν μειωμένα ποσά, αποκαλύπτονται.

Ορισμένα παραδείγματα των μείωσεων αυτών, που θα δουν οι κτηνοτρόφοι τις επόμενες ημέρες στο... λογαριασμό τους, δίνει μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο κ. Αριστοτέλης Χατζησταματίου, Γεωπόνος ΑΠΘ, μελετητής με ΚΥΔ στο Βόλο, που τυγχάνει να είναι και κτηνοτρόφος ο ίδιος.

Όπως αναφέρει: «σε έλεγχο δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης κτηνοτρόφων του ΚΥΔ μας, μετά τις 18/10/21, σχετικά με την κατανομή βοσκοτόπου από τεχνική λύση, διαπιστώσαμε ότι έγινε κακή ερμηνεία του ΦΕΚ Τεύχος B' 4585/05.10.2021 σε αρκετές περιπτώσεις κτηνοτρόφων που είχαν επιτόπιο έλεγχο το 2020, με αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανομή από 20 έως και 100% του βοσκοτόπου τους με συνέπεια την άμεση απώλεια ανάλογων ενισχύσεων 2021.

Συγκεκριμένα π.χ. στην ΑΜΝΟΣ ΑΕ με ΑΦΜ......, προβατοτροφικής εκμετάλλευσης της οποίας είμαι και ιδιοκτήτης ενώ από τον επιτόπιο δεν υπήρξε κανένα εύρημα, καθώς τα ζώα βρέθηκαν ακριβώς σε αριθμό τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με το μητρώο της εκμετάλλευσης, παρουσιάζεται προφανώς έλλειμμα 22% των ζώων, όπως κακώς φαίνεται στην εξατομίκευση 2020.

Τα πρόβατα>έτους της εκμετάλλευσης βρέθηκαν 658 αντί 659 της δήλωσης ΟΣΔΕ κι αυτά που μειώθηκαν τυγχάνουν να είναι αρνιά, που απομακρύνθηκαν και είχαν καταγραφεί στο μητρώο της εκμετάλλευσης στο διάστημα μεταξύ δήλωσης και ελέγχου. Σε επικοινωνία με το περιφερειακό του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώθηκε όντως ότι από τον επιτόπιο έλεγχο 2020 δεν προέκυψε κανένα εύρημα και τα ευρεθέντα ζώα του επιτόπιου ήταν όσα και τα προσδιορισθέντα της ημέρας του ελέγχου στο μητρώο εκμετάλλευσης.

Για να προκύψει εύρημα, θα έπρεπε να διαφέρουν από τα ευρεθέντα του μητρώου, κάτι που δεν προέκυψε καθώς το πρόβατο και τα αρνιά απομακρύνθηκαν με άδειες διακίνησης από το κτηνιατρείο. Κακώς δηλαδή συγκρίθηκε ο αριθμός των προσδιορισθέντων με αυτά που είχα στη δήλωση του ΟΣΔΕ 6 μήνες πριν. Δηλαδή έπρεπε τα αρνιά να πάω να τα σφάξω πριν την υποβολή του ΟΣΔΕ, για να μη φαίνονται στο ΟΣΔΕ ή να αποκρύψω τις γεννήσεις από το μητρώο; Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ποτέ η εκμετάλλευση δεν έπεσε σε ζωικό κεφάλαιο από το 2015 μεγαλύτερο από 15%, οπότε ήταν πάντα εντός ορίων της σωστής κατανομής βοσκοτόπου.

Επίσης, το 22% στα αρνιά της εκμετάλλευσης που καταγράφεται ως μείωση των συνολικών ΜΜΖ βάση εξατομίκευσης 2020, βάση του ίδιου ΦΕΚ 4585, θα έπρεπε να ήταν κατά 1/3 λιγότερο αφού τα αρνιά πλέον είναι 0,05 ΜΜΖ και όχι 0,15, οπότε η κατανομή θα ήταν κανονική γιατί η <<μείωση>> θα ήταν 7,5%<10%.

Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει κατά τη διάρκεια του έτους να πουλάμε τα παράγωγα για να μη μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο; Η διατήρηση των ενηλίκων έγινε κανονικά ως και 31/12/2020 όπως απαιτείται. Παραθέτω και επιπλέον ΑΦΜ........, ........., ........., που έχουν παρόμοιο πρόβλημα με απώλειες επιδοτήσεων >30.000 ευρώ συνολικά. Επίσης στον αλγόριθμο εφόσον μειώσετε τις ζωικές μονάδες των αιγοπροβάτων < έτους θα πρέπει εύλογα κι ανάλογα να μειώσετε και αυτές του 2015 εφόσον υπήρχαν. Τέλος, η μη κατανομή βοσκοτόπου ως ποινή θα πρέπει να ανακοινώνεται στον κτηνοτρόφο πριν τη δήλωση ΟΣΔΕ έτσι ώστε να μεριμνήσει για μίσθωση βοσκοτόπου και όχι 20 ημέρες πριν την πληρωμή του».

Πηγή: www.agrotypos.gr

logoPangeorgiki_2