ΕΣΠΑ 2014 - 2020

FUNGICIDE RIDOMI GOLD MZ 68 WG 500

Περιγραφή προϊόντος:

metalaxyl-Μ 4% + mancozeb 64%, εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

 

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο κατά του περονοσπόρου σε αμπέλι, πατάτα, καπνό, τομάτα, αγγούρι και πεπόνι.

Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με δράση κατά των ωομυκήτων, με αποπλαστική κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου και μέσα στους φυτικούς ιστούς.

Το mancozeb (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) είναι μη εκλεκτικό προστατευτικό μυκητοκτόνο, με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

 

Οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής

 • Ψεκασμός φυλλώματος.

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

 • Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί.
 • Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα

 • Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή της περιοχής όπου χρησιμοποιήθηκε το Ridomil Gold ΜΖ 68 WG ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τσιμεντένιο δάπεδα και συλλογή των εκπλυμάτων σε ειδική δεξαμενή.
 • Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό.

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

 • Η απόσυρση/καταστροφή του Ridomil Gold ΜΖ 68 WG πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

 

Φάσμα δράσης

Πεδίο ΕφαρμογήςΣτόχοςΔόσεις σκευάσματοςΤρόπος και χρόνος εφαρμογής(1)Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλ/κή περίοδο
γρ. / στρέμμαγρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρούόγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα
ΑμπέλιΠερονόσπορος (Plasmopara viticola)125-22525050-90Έναρξη ψεκασμών από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το τέλος της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
ΠατάταΠερονόσπορος (Phytopthora infestans)200-25025080-100Έναρξη ψεκασμών από το κλείσιμο των φυτών στη γραμμή και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
ΚαπνόςΠερονόσπορος (Peronospora tabacina)125-20025050-80Στα σπορεία οι ψεκασμοί να γίνονται μετά το σταύρωμα των φυταρίων και στον αγρό ένας ψεκασμός 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.Μέχρι 3 εφαρμογές προληπτικά κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
Τομάτα(αγρού και θερμοκηπίου)Περονόσπορος (Phytopthora infestans)125-25025050-100Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
Αγγούρι(αγρού και θερμοκηπίου)Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)125-25025050-100Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
Πεπόνι(αγρού και θερμοκηπίου)Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)125-25025050-100Έναρξη ψεκασμών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
Μαρούλι (Υ)Περονόσπορος (Bremia lactucae)25025050-100Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (Στάδιο BBCH 12-49)Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται
Κρεμμύδι (Υ)Περονόσπορος (Peronospora destructor)25025050-100Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (Στάδιο BBCH 12-49)Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται

 

Παρατηρήσεις

 1. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου αυτές εφαρμόζονται.
 2. Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 ημέρες (το μικρότερο μεσοδιάστημα να εφαρμόζεται στην περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής)
 3. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού.
 4. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά τη περίοδο έντονης ανάπτυξης των φυτών.
 5. Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου.

 

Προστασία των καταναλωτών

Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά καθορίζεται ως εξής:

ΚαλλιέργειαPHI (ημέρες)
Αμπέλι28 ημέρες
Πατάτα28 ημέρες
Καπνός30 ημέρες
Τομάτα, Αγγούρι, ΠεπόνιΑγρός: 14 ημέρες
Θερμοκήπιο: 7 ημέρες
Μαρούλι28 ημέρες
Κρεμμύδι28 ημέρες

 

Σήμανση σκευάσματος

Xn – ΕπιβλαβέςN - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

 

Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Μυκητοκτόνο Ridomil Gold MZ 68 WG 500”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logoPangeorgiki_2